Archives

Monthly Archive for: ‘August, 2017’

Roma-prosjektet

I Romania fikk AMURT støtte av EØS midler fra Norge, fra 2014 til 2016. Nå har alle rapporter blitt godkjent. Prosjektet gikk ut på bl.a. jobbskaping blant Roma-folk og skjedde i samarbeid med AMURTEL. I juni ble det organisert konsert i Oslo til støtte for prosjektet, plakat følger under. Om tidligere aktivitet: “… AMURT Romania completed all the projects (Children’s …

Read More

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept