News

Roma-prosjektet

I Romania fikk AMURT støtte av EØS midler fra Norge, fra 2014 til 2016. Nå har alle rapporter blitt godkjent. Prosjektet gikk ut på bl.a. jobbskaping blant Roma-folk og skjedde i samarbeid med AMURTEL. I juni ble det organisert konsert i Oslo til støtte for prosjektet, plakat følger under. Om tidligere aktivitet: “… AMURT Romania completed all the projects (Children’s …

Read More

Ramananda Stor

Letters from Ramananda, some relief work in India

Ramananda was AMURT secretary in India, and was earlier the personal assistant of P.R.Sarkar. He has now passed away and …

Read More

Flood1

Jammu – Kashmir floods 2014

In September 2014, the kashmir region witnessed disastrous floods across majority of its districts caused by torrential rainfall. About 500 …

Read More